Sắc Thu

3.500.000

Chất liệu: Acrylic trên toan
Kích cỡ: 30x40cm
Năm sáng tác: 2021

Mã: 12302 Số lượt xem: 271 Danh mục: Chia sẻ: