Phơi lanh

4.000.000

Chất liệu: Acrylic trên toan Hàn
Kích thước: 60 cm x 90 cm
Sáng tác: Tháng 9/2021

Đã Bán

Mã: 12356 Số lượt xem: 3840 Danh mục: Chia sẻ: