Nắng xuân

4.000.000

Chất liệu Acrylic trên toan.
Kích cỡ 60x80cm

Mã: 11889 Số lượt xem: 92 Danh mục: Chia sẻ: