Sài Gòn bình yên

6.000.000

Tranh màu nước trên chất liệu giấy
Kích cỡ (kể cả khung): N.60cm × C40cm

Mã: 4305 Số lượt xem: 1435 Danh mục: , ,