Sức sống

2.000.000

Tác phẩm “Sức sống”
chất liệu Acrylic
kích thước 40x60cm
năm 2020

Mã: 6212 Số lượt xem: 999 Danh mục: Chia sẻ: