Suối Yến Mùa Xuân

20.000.000

Chất liệu sơn dầu
Kích thước 81x 106 cm
Năm 2019.

Mã: 6971 Số lượt xem: 382 Danh mục: