Tam Bạc

20.000.000

Tác phẩm đã được triển lãm tại hội liên hiệp văn học nghệ thuật TP Hải Phòng

Mã: 6969 Số lượt xem: 1118 Danh mục: , Chia sẻ: