Tam Bạc

20.000.000

Tác phẩm đã được triển lãm tại hội liên hiệp văn học nghệ thuật TP Hải Phòng

Mã: 6969 Số lượt xem: 61 Danh mục: