Thu vàng

5.000.000

𝐂𝐨́ đ𝐚́𝐦 𝐦𝐚̂𝐲 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐚̣
𝐕𝐚̆́𝐭 𝐧𝐮̛̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮……
_______________
Tác phẩm tranh “Thu Vàng”
Set gồm 2 bức: 38cm x 64cm / 1 bức
Chất liệu: Acrylic
Sáng tác: 2024

Đã Bán

Mã: 31180 Số lượt xem: 153 Danh mục: Chia sẻ: