Tỉnh vật Sen

3.000.000

Chất liệu: Acrilic
Lích thước: 40cm x 50cm
Năm sáng tác: 2022

Mã: 16367 Số lượt xem: 39 Danh mục: , Chia sẻ: