Miền nhớ 02

4.500.000

Chất liệu: acrylic trên toan
Kích cỡ: 60x 90cm
Năm sáng tác: 2022

Mã: 16387 Số lượt xem: 13 Danh mục: Chia sẻ: