Trên Đồng Cỏ

7.000.000

Chất liệu : Sơn dầu trên toan
Kích thước : 80 x 60 cm

Đã Bán