Trừu tượng

22.000.000

Sơn dầu / toan
120×140 cm

Mã: 5969 Số lượt xem: 1198 Danh mục: , ,