Bạch Liên

7.500.000

Màu mực trên giấy Dó
Kích thước 55×75

Mã: 8326 Số lượt xem: 87 Danh mục: