Bình minh bên sông

2.000.000

Tên tác phẩm: Bình minh bên sông
Kích Thước: 50x 60cm
Chất liệu: sơn dầu trên toan
Năm sáng tác: 8/2020
Đã bao gồm khung

Đã Bán

Mã: 7243 Số lượt xem: 1923 Danh mục: Chia sẻ: