Cây đa bến nước sân đình

Kích thước: 80 x 150 cm
Chất liệu: sơn dầu cao cấp