Chân dung

8.000.000

Chất liệu sơn dầu/toan
Kích thước 60x 80cm
Năm sáng tác 3/2022

Mã: 16274 Số lượt xem: 33 Danh mục: , Chia sẻ: