Người thứ 3

8.000.000

Chất liệu sơn dầu/toan
Kích thước 60x 80cm
Năm sáng tác 2022

Mã: 16270 Số lượt xem: 25 Danh mục: , Chia sẻ: