Mai – Đào

14.000.000

Chất liệu: sơn dầu trên toan nga
Kích thước: 60x 80cm/bức
Sáng tác:2021
Có giấy chứng nhận bản quyền, có thể mua 1 bức.

Mã: 14542 Số lượt xem: 125 Danh mục: , Chia sẻ: