Góc bếp Bắc Sơn

700.000

Chất liệu: Sơn dầu
Kích thước: 30.5 x 40.6 (cm)
Sơn dầu trên toan bìa
Năm sáng tác: 2020

Mã: 14637 Số lượt xem: 95 Danh mục: Chia sẻ: