Gửi Người Tình / Dear Lover

4.000.000

Chất liệu Acrylic trên Toan
Kích thước 80cm x 80cm

Mã: 11097 Số lượt xem: 146 Danh mục: Chia sẻ: