Vết Thời Gian

30.000.000

Chất liệu: Sơn dầu
Kích thước: 120x 90 cm
Năm sáng tác: 2019

Mã: 3687 Số lượt xem: 1119 Danh mục: