Chiều ngoại ô No. 02

9.000.000

Tên tranh: Chiều Ngoại ô
Size: 70x90cm
Chất liêu: Sơn dầu
Năm sáng tác: 2019

Đã Bán