Xuân Tây bắc

10.000.000

Chất liệu tranh sơn dầu
Kích thước: 40cm x 50cm
Năm sáng tác: 2015

Mã: 11047 Số lượt xem: 496 Danh mục: Chia sẻ: