Tranh tam không (3 chú khỉ , không nghe, không nhìn, không thấy)

4.000.000

Tranh tam không (3 chú khỉ , không nghe, không nhìn, không thấy)
Kích thước 55x75cm
Chất liệu: Sơn dầu
Tranh chưa khung

Mã: 10998 Số lượt xem: 77 Danh mục: Chia sẻ: