Thuận buồm xuôi gió

4.000.000

Tác phẩm Ra khơi
Chất liệu acrylic trên toan
Kích thước 70-90cm

Mã: 10972 Số lượt xem: 61 Danh mục: Chia sẻ: