Hạt vàng của ngoại

3.000.000

Chất liệu: sơn acrylic
Kích thước: 63x83cm (tranh cả khung:83×103 cm)
Năm sáng tác: 7/2021

Mã: 10928 Số lượt xem: 74 Danh mục: Chia sẻ: