Tự sự

5.000.000

Chất liệu: Acrylic on canvas
Kích thước bộ tranh: Mỗi bức: 40×60 cm, bộ 3 bức.
Năm sáng tâc:2021

Mua ngay
Mã: 10896 Số lượt xem: 2517 Danh mục: Chia sẻ: