Giữa thu

3.500.000

Chất liệu acrylic trên toan
Kích thước 80cm x 80 cm

Đã Bán

Mã: 10949 Số lượt xem: 3515 Danh mục: Chia sẻ: