Giữa thu

3.500.000

Chất liệu acrylic trên toan
Kích thước 80cm x 80 cm

Mã: 10949 Số lượt xem: 250 Danh mục: Chia sẻ: