Nắng chiều

3.000.000

Chất liệu: Acrylic trên toan
Kích cỡ 55cm x 80cm