Trên cánh đồng #4

12.000.000

Chất liệu: Sơn dầu
Kích thước: 70×100

Hết hàng