Trừu Tượng (Abstract)

32.000.000

Oil pátel & acrylic on canvas
Kích thước 90x70x1,5(cm)

Mã: 10231 Số lượt xem: 55 Danh mục: Chia sẻ: