Tố nữ

8.000.000

Chất liệu Sơn mài
Kích thước: 25 x 60cm/ 1 tấm x 4 tấm

Mã: 10221 Số lượt xem: 65 Danh mục: Chia sẻ: