Bờ sông

5.000.000

Chất liệu: sơn dầu trên toan
Kích cỡ: 80cm x 80cm
Năm sáng tác: 4/2021

Mã: 9904 Số lượt xem: 554 Danh mục: Chia sẻ: