Bóng mây

4.000.000

Chất liệu: sơn dầu trên toan
Kích thước : 80cm x 80cm
Năm sáng tác: 4/2021

Đã Bán

Mã: 9899 Số lượt xem: 4082 Danh mục: Chia sẻ: