Sự sáng tạo / Creation

4.000.000

Chất liệu sơn acrylic trên vải toan
Kích thước 60*80
Nó được tạo ra vào năm 2021, sau 2 năm sống ở Việt Nam giữa vẻ đẹp nhiệt đới. Tác giả đã bắt nguồn cảm hứng từ chính thiên nhiên.

Mã: 9849 Số lượt xem: 259 Danh mục: Chia sẻ: