Huế thương

15.000.000

Chất liệu mầu nước trên lụa
Kích cỡ 80x 80cm
Sáng tác năm 2021

Mã: 15774 Số lượt xem: 12 Danh mục: Chia sẻ: