Nhựa sống

3.500.000

Chất liệu Acrylic trên toan
Kích thước 100 x 100 cm
Năm sáng tác: 2021

Mã: 14089 Số lượt xem: 40 Danh mục: Chia sẻ: