Son

7.000.000

Son
Chất liệu : sơn dầu trên toan
Kích thước: 80×100
Vẽ năm 2019

Mã: 7114 Số lượt xem: 268 Danh mục: ,