Thuận buồm xuôi gió

4.000.000

Chất liệu tranh bút bi trên giấy roki
Kích thước 108.5 × 69 cm
Viền 3.2cm

Mã: 9807 Số lượt xem: 264 Danh mục: Chia sẻ: