Sức mạnh / Strength

1.500.000

Tính trừu tượng là động, mạnh mẽ, cảm xúc được cảm nhận qua bức tranh
Sơn acrylic trên vải toan
Kích thước: 50*50

Mã: 9565 Số lượt xem: 217 Danh mục: Chia sẻ: