Sắc Thắm

13.000.000

Tác phẩm Sắc Thắm
Kích thước 60 x 100cm
Chất liệu Acrylic/toan
Sáng tác 2021

Mã: 9595 Số lượt xem: 194 Danh mục: Chia sẻ: