Thu Qua Đông Tới

14.000.000

Tác phẩm Thu Qua Đông Tới
Kích thước. 60 x 100cm
Chất liệu. Acrylic trên toan
Sáng tác.2020

Mã: 9610 Số lượt xem: 160 Danh mục: Chia sẻ: