Ngàn Hoa Khoe Sắc

21.000.000

Tác phẩm Ngàn Hoa Khoe Sắc
Kích thước 80 x 150cm
Chất liệu Acrylic/toan
Sáng tác 2021

Đã Bán

Mã: 9592 Số lượt xem: 4737 Danh mục: Chia sẻ: