Cuối Thu

14.000.000

Tác phẩm Cuối Thu
Kích thước 70 x 100cm
Chất liệu Acrylic trên toan
Sáng tác 2020

Mã: 9607 Số lượt xem: 165 Danh mục: Chia sẻ: