Thưởng Trà

15.000.000

THƯỞNG TRÀ / TEATIME
Họa sĩ / Artist: Nguyễn Thị Vân Trang
Chất liệu / Material: Sơn dầu trên toan / Oil paint on canvas
Kích thước / Dimension: 22×30 cm
Năm sáng tác / Painted in: 2019
Giá khởi điểm / Starting price: 15,000,000 VNĐ

Mua ngay
Mã: 5115 Số lượt xem: 5077 Danh mục: Chia sẻ: