Danh họa Bùi Xuân Phái

20.000.000

Chất liệu sơn dầu trên toan
Kích thước :70 cm x 80 cm
Năm sáng tác : 2019.

Mã: 4783 Số lượt xem: 307 Danh mục: