Ca nương Lỗ Khê

30.000.000

“Ca nương Lỗ Khê”
Chất liệu: tranh sơn mài
Năm hoàn thành : 2011
Hoạ sĩ: Thiết Hằng
Sđt liên hệ: 0927619794

Mã: 7447 Số lượt xem: 443 Danh mục: Chia sẻ: