Chiều Bắc Sơn 2

15.000.000

Tên tác phẩm: Chiều Bắc Sơn 2
Kích thước: 60×60 cm
Chất liệu: Sơn mài truyền thống
Năm sáng tác: 2020

Mã: 9658 Số lượt xem: 243 Danh mục: Chia sẻ: