Chiều Sài Sơn

45.000.000

Sơn mài, 100 x 160 cm. Sơn ta,

Mã: 7925 Số lượt xem: 211 Danh mục: