Chờ Bạn Hiền

6.000.000

Tôi vẽ góc bếp như một sự nhớ về hình ảnh ngày xưa, góc bếp nơi mà người Bà, người Mẹ tần tảo cơm nước cho cả gia đình. Hơn nữa tôi muốn lưu giữ hình ảnh của căn Bếp trước sự thay đổi của thời cuộc.

Mua ngay
Mã: 7554 Số lượt xem: 3587 Danh mục: , , Chia sẻ: